ATS
تابلوهاي ATS و سنكرون (پارالل) تحت تكنولوژي انحصاري سازندگان و پكيجرهاي معتبر دنيا از قبيل VOLVO و Cummins و .... برای دیزل ژنراتور مي باشد .
طريقه عملكرد تابلوهاي سنكرون (نيروگاهي) به صورت موازي كردن برق شبكه سراسري (شهر) با دستگاه‌ها و يا دستگاهها با يكديگر مي باشدو تابلو ATS در لحظات ايجاد اشكال در برق شبكه سراسري ناشي از ولتاژ و يا فركانس فازها، دستگاه را استارت و پس از زمان قابل تنظيم جهت آماده سازي (8 الي 10 ثانيه) كليد برق شبكه كاملاً قطع و كليد بار ژنراتور وصل و برق توليدي ژنراتور وارد سيستم برق اصلي مصرف شده و در شرايط معكوس نيز فرآيند قطع برق ژنراتور و اتصال برق شبكه سراسري به خط مصرف انجام مي‌گردد. 

در هنگام بروز  اختلال یا قطعی در برق شبکه مراحل زیر به صورت اتوماتیک انجام می شود:


• کلید اتوماتیک خط شبکه  و یا دیزل ژنراتور در هنگام   Over Load  باعث قطع شدن مدار به جهت حفاظت می شود
• عمل استارت دیزل به صورت اتوماتیک و با تاخیر از پیش تنظیم شده انجام می پذیرد .در صورتی که عمل استارت منجر به روشن شدن دیزل نگردد، استارت سه بار با فاصله زمانی  مناسب و قابل تنظیم تکرار می شود و اگر باز هم دیزل روشن نشد،فرمان قطع استارت همراه با آلارم صادر می شود.
• پس از اینکه دیزل روشن شد و ولتاژ و فرکانس ژنراتور در حالت بی باری به مقدار نامی خود رسید،کنتاکتور یا کلید اتوماتیک مربوط به ژنراتور وصل می شود و تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور صورت می گیرد.فاصله زمانی بین قطع برق شبکه تا تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور حداقل هفت ثانیه است.
• پس از وصل مجدد برق شبکه یا رفع اختلال و گذشت زمان تثبت برق شبکه،تغذیه بار به طور اتوماتیک از ژنراتور قطع و توسط شبکه صورت می گیرد. (عملchange over )مدت زمان لازم برای تثبیت برق شبکه پس از وصل مجدد یا رفع اختلال،قابل تنظیم است.
• پس از قطع تغذیه بار مصرفی از ژنراتور،دیزل ژنراتور مدت معینی را به صورت بدون بار کار می کند تا خنک شود .سپس برای عملیات بعدی به حالت آماده کار(Standby) باقی می ماند.مدت زمان این مرحله نیز قابل تنظیم است.

نظارت بر پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

تابلوی کنترل اتوماتیک فوق بر پارامتر های مختلفی از دیزل ژنراتور و شبکه نظارت داشته و در مواقع ضروری با اعمال فرامین لازم ،سیستم رادر مقابل خطرات احتمالی محافظت می نماید.این پارامترها شامل موارد زیر است:
• نظارت و حفاظت دیزل در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز • نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل
•  نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری
•  کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه
•  نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور و حفاظت در مقابل Over Voltage And Under Voltage
•  حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیر مجاز فرکانس
•  حفاظت دیزل در برابر افزایش درجه حرارت روغن
•  حفاظت ژنراتور در مقابل Over Current&Earth Fault&Reverse Power به کمک رله های حفاظتی
•  حفاظت ژنراتور در مقابل افزایش بیش از حد حرارت سیم پیچها به کمک رله PTC 

شرکت پارسیان دیزل جهت ارائه خدمات بهتر و ایجاد هماهنگی در جهت تامین دیزل ژنراتور و تولید تابلو ATS اقدام به تولید و عرضه این محصول مینماید .