دیزل ژنراتور کامینز دیزل ژنراتور کامینز

مجموعه کامینز جز مجموعه های پیشرو در صنعت دیزل ژنراتور و تامین برق اضطراری میباشد . این مجموعه با به کار گیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها اقدام به تولید مولد های برق اضطراری(دیزل ژنراتور ) مینماید .

شرکت پارسیان دیزل با توجه به ارتباطات بسیار مناسب با شرکت کامینز، توانسته است موتورهای کامینز را در ایران به صورت گسترده توزیع نموده و میتوان از نمونه پروژه های این شرکت به چهارده مگاوات برق اضطراری برج میلاد تهران اشاره نمود .

شرکت پارسیان سابقه بیشترین حجم فروش محصولات کامینز در ایران را داراست . همچنین این شرکت با توجه به کیفیت مناسب محصولات و موتورهای کامینز ، اقدام به ارائه قطعات موتوری و یدکی کامینز تا 15 سال پس از فروش محصولات کامینز را مینماید .

 


Select Layout :

ModelStandbayPrimeDocumentation
KWmKVAKWmKVA
X1.3-G2  کامینز 9.36118.510
X2.5 G2  کامینز 23.427.521.2725 
X2.5- G5  کامینز 23.427.521.2725 
X3.3-G1  کامینز 31.913829.7835 
X3.3-G3  کامینز 31.9137.529.7835 
S3.8 G4 coolpac  کامینز 37.234434.0440 
4BT3.3-G2  کامینز 46.805542.5550 
4BT3.3-G3  کامینز 46.805542.5550 
4BT3.3-G6  کامینز 46.805542.5550 
S3.8 G6 coolpac  کامینز 46.805542.5550 
S3.8 G7 coolpac  کامینز 56.176651.0660 
QSB5-G1  کامینز 59.577053.1963 
4BTAA3.3-G7  کامینز 63.827558.5168 
QSB5-G2  کامینز 68.088061.7072 
QSB5-G3  کامینز 76.599070.2182 
QSB5-G4  کامینز 85.1010077.6591 
QSB5-G5  کامینز 93.6111085.10100 
6BTA5.9-G5  کامینز 93.6111085.10100 
6BT5.9-G6  کامینز 101.0611991.48107 
6BTAA5.9-G3  کامینز 107.44138106.38125 
QSB5-G6  کامینز 127.65150115.95136 
6BTAA5.9-G6  کامینز 127.65150115.95136 
6BTAA5.9-G7  کامینز 144.68170131.91155 
QSB7-G3  کامینز 148.93175127.65150 
6BTAA5.9-G5  کامینز 150176136.17160 
QSB7-G4  کامینز 170.21200153.19180 
6CTA8.3-G2  کامینز 170.21200155.31182 
6CTAA8.3-G3  کامینز 187.23220170.21200 
QSL9-G1  کامینز 187.23220170.21200 
QSB7-G5  کامینز 187.23220170.21200 
6CTAA8.3-G7  کامینز 187.23220170.21200 
QSL9-G2  کامینز 212.76250191.48225 
QSL9-G3  کامینز 234.04275212.76250 
QSL9-G4  کامینز 255.31300234.04275 
QSL9-G5  کامینز 280.85330255.31300 
QSL9-G7  کامینز 280.85330255.31300 
NT855-G6  کامینز 297.87350272.34320 
NTA855-G4  کامینز 340.42400310.63365 
QSZ13-G7  کامینز 382.97450347.87409 
QSX15-G6  کامینز 425.53500387.234455 
QSZ13-G5  کامینز 425.53500387.234455 
QSX15-G8  کامینز 468.08550425.53500 
KAT19-G4  کامینز 468.08550425.53500 
VTA28-G5  کامینز 595.74700541.48636 
QSK19-G2  کامینز 561.70660510.63600 
QSK19-G3  کامینز 608.51715553.19650 
QSK19-G4  کامینز 608.51715553.19650 
QSK23-G5  کامینز 617.02725558.51660 
QSK23-G2  کامینز 691.48810638.29750 
QSK23-G8  کامینز 702.12825638.29750 
QSK23-G3  کامینز 765.95900689.36810 
QSK23-G9  کامینز 765.95900689.36810 
QST30-G3  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G3  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G7  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G5  کامینز 936.171100851.061000 
QST30-G4  کامینز 936.17110851.061000 
QSK38-G1  کامینز 936.17110851.061000 
QSK38-G2  کامینز 1063.8212501027.611135 
QSK38-G5  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK50-G2  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK38-G3  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK50-G2  کامینز 1191.4814001085.101275 
KTA50-G3  کامینز 1191.4814001085.101275 
KTA50-G8  کامینز 1425.5316751191.481400 
QSK50-G3  کامینز 1310.6315401191.481400 
QSK50-G4  کامینز 1446.6817001310.631540 
QSK50-G7  کامینز 1553.1918251404.251650 
QSK60-G10  کامینز 1595.7418751446.801700 
QSK60-G12  کامینز 1702.1220001553.191825 
QSK60-G11  کامینز 1914.8922501702.122000 
QSK60-G7  کامینز 1941.4820001613.821825 
QSK78-G9  کامینز 2553.1930002340.422750