دیزل ژنراتور کامینز دیزل ژنراتور کامینز

مجموعه کامینز از بزرگترین مجموعه های پیشرو در صنعت دیزل ژنراتور و تامین برق اضطراری میباشد. این مجموعه با به کار گیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها اقدام به تولید مولد های برق اضطراری ( دیزل ژنراتور ) مینماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرکت کامینز اینجا کلیک کنید.

شرکت پارسیان دیزل با توجه به ارتباطات بسیار نزدیک با سازندگان اصلی و با شرکت کامینز، توانسته است موتورهای کامینز را در ایران به صورت بسیار گسترده توزیع نموده و میتوان از نمونه پروژه های این شرکت به تامین برق اضطراری برج میلاد تهران به قدرت چهارده مگاوات اشاره کرد.

شرکت توسعه نیروگاه های دیزلی پارسیان دیزل سابقه بیشترین حجم فروش محصولات کامینز در ایران را داراست و با توجه به تعاملات گسترده با سازندگان اصلی اقدام به ارائه قطعات موتوری و یدکی کامینز تا 15 سال پس از فروش محصولات کامینز مینماید.

Select Layout :

ModelStandbayPrimeDocumentation
KWmKVAKWmKVA
X1.3-G2  کامینز 9.36118.510
X2.5 G2  کامینز 23.427.521.2725 
X2.5- G5  کامینز 23.427.521.2725 
X3.3-G1  کامینز 31.913829.7835 
X3.3-G3  کامینز 31.9137.529.7835 
S3.8 G4 coolpac  کامینز 37.234434.0440 
4BT3.3-G2  کامینز 46.805542.5550 
4BT3.3-G3  کامینز 46.805542.5550 
4BT3.3-G6  کامینز 46.805542.5550 
S3.8 G6 coolpac  کامینز 46.805542.5550 
S3.8 G7 coolpac  کامینز 56.176651.0660 
QSB5-G1  کامینز 59.577053.1963 
4BTAA3.3-G7  کامینز 63.827558.5168 
QSB5-G2  کامینز 68.088061.7072 
QSB5-G3  کامینز 76.599070.2182 
QSB5-G4  کامینز 85.1010077.6591 
QSB5-G5  کامینز 93.6111085.10100 
6BTA5.9-G5  کامینز 93.6111085.10100 
6BT5.9-G6  کامینز 101.0611991.48107 
6BTAA5.9-G3  کامینز 107.44138106.38125 
QSB5-G6  کامینز 127.65150115.95136 
6BTAA5.9-G6  کامینز 127.65150115.95136 
6BTAA5.9-G7  کامینز 144.68170131.91155 
QSB7-G3  کامینز 148.93175127.65150 
6BTAA5.9-G5  کامینز 150176136.17160 
QSB7-G4  کامینز 170.21200153.19180 
6CTA8.3-G2  کامینز 170.21200155.31182 
6CTAA8.3-G3  کامینز 187.23220170.21200 
QSL9-G1  کامینز 187.23220170.21200 
QSB7-G5  کامینز 187.23220170.21200 
6CTAA8.3-G7  کامینز 187.23220170.21200 
QSL9-G2  کامینز 212.76250191.48225 
QSL9-G3  کامینز 234.04275212.76250 
QSL9-G4  کامینز 255.31300234.04275 
QSL9-G5  کامینز 280.85330255.31300 
QSL9-G7  کامینز 280.85330255.31300 
NT855-G6  کامینز 297.87350272.34320 
NTA855-G4  کامینز 340.42400310.63365 
QSZ13-G7  کامینز 382.97450347.87409 
QSX15-G6  کامینز 425.53500387.234455 
QSZ13-G5  کامینز 425.53500387.234455 
QSX15-G8  کامینز 468.08550425.53500 
KAT19-G4  کامینز 468.08550425.53500 
VTA28-G5  کامینز 595.74700541.48636 
QSK19-G2  کامینز 561.70660510.63600 
QSK19-G3  کامینز 608.51715553.19650 
QSK19-G4  کامینز 608.51715553.19650 
QSK23-G5  کامینز 617.02725558.51660 
QSK23-G2  کامینز 691.48810638.29750 
QSK23-G8  کامینز 702.12825638.29750 
QSK23-G3  کامینز 765.95900689.36810 
QSK23-G9  کامینز 765.95900689.36810 
QST30-G3  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G3  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G7  کامینز 851.061000774.46910 
KTA38-G5  کامینز 936.171100851.061000 
QST30-G4  کامینز 936.17110851.061000 
QSK38-G1  کامینز 936.17110851.061000 
QSK38-G2  کامینز 1063.8212501027.611135 
QSK38-G5  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK50-G2  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK38-G3  کامینز 1191.4814001085.101275 
QSK50-G2  کامینز 1191.4814001085.101275 
KTA50-G3  کامینز 1191.4814001085.101275 
KTA50-G8  کامینز 1425.5316751191.481400 
QSK50-G3  کامینز 1310.6315401191.481400 
QSK50-G4  کامینز 1446.6817001310.631540 
QSK50-G7  کامینز 1553.1918251404.251650 
QSK60-G10  کامینز 1595.7418751446.801700 
QSK60-G12  کامینز 1702.1220001553.191825 
QSK60-G11  کامینز 1914.8922501702.122000 
QSK60-G7  کامینز 1941.4820001613.821825 
QSK78-G9  کامینز 2553.1930002340.422750 

 

 
موتور کامینز QSB5-G3

 موتور کامینز QSB5-G3
توان دیزل کامنیز : 90KVA
شکل قرار گیری سیلندرها خطی چهار سیلندر
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز QSB5-G2

 موتور کامینز QSB5-G2
توان دیزل کامنیز : 80KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز 4BTAA3.3-G7

 موتور کامینز 4BTAA3.3-G7
توان دیزل کامنیز : 75KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهارسیلندرخطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز QSB5-G1

 موتور کامینز QSB5-G1
توان دیزل کامنیز : 70KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز S3.8 G7 coolpac

 موتور کامینز S3.8 G7 coolpac
توان دیزل کامنیز : 66KVA
شکل قرار گیری سیلندرها خطی ، خنک کننده رادیاتور
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز S3.8 G6 coolpac

 موتور کامینز S3.8 G6 coolpac
توان دیزل کامنیز : 55KVA
شکل قرار گیری سیلندرها خطی، خنک کننده رادیاتور
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز 4BT3.3-G6

 موتور کامینز  4BT3.3-G6
توان دیزل کامنیز : 55KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز 4BT3.3-G3

 موتور کامینز 4BT3.3-G3
توان دیزل کامنیز : 55KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز 4BT3.3-G2

 موتور کامینز 4BT3.3-G2
توان دیزل کامنیز : 55KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز S3.8 G4

 موتور کامینز  S3.8 G4
توان دیزل کامنیز : 44KVA
شکل قرار گیری سیلندرها خطی ، خنک کننده رادیاتور
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز X3.3-G3

 موتور کامینز  X3.3-G3
توان دیزل کامنیز : 37.5KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز X3.3-G1

 موتور کامینز  X3.3-G1
توان دیزل کامنیز : 38KVA
شکل قرار گیری سیلندرها سه سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز X2.5- G5

 موتور کامینز  X2.5- G5
توان دیزل کامنیز : 27.5kVA
شکل قرار گیری سیلندرها سه سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

موتور کامینز X2.5 G2

 موتور کامینز  X2.5 G2
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm
توان دیزل کامنیز : 27.5kVA

موتور کامینز X1.3-G2

موتور کامینز  X1.3-G2
توان دیزل کامنیز : 11KVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm