خانه موتورهای های دیزلی
 

موتورهای های دیزلی موتورهای های دیزلی

دیزل ژنراتور ترکیبی از یک موتور دیزلی با ژنراتور برق (اغلب یک دینام ) برای تولید انرژی الکتریکی است. شرکت پارسیان دیزل توانایی عرضه تمامی محصولات 
دیزلی از جمله محصولات کامینز ، دوسان ، ولوو ، پرکینز ، کاترپیلار و... را داراست .


Select Layout :