خانه کوپله گاز سوز
 

کوپله گاز سوز کوپله گاز سوز

پکیج نمودن ( کوپله ) به معناي اتصال دیزل و ژنراتور در یک راستا با شرایط هم ترازی به یکدیگر مي باشد که يکي محرک و ديگري متحرک است. قسمت محرک موتور
مکانيکي و قسمت متحرک آلترناتور( ژنراتور)مي باشد. سوخت مورد استفاده در موتور مکانيکي در کوپله های گاز سوز
از طریق گاز شهری و در صورت تنظیم و یا تغییر
در سیستم رگلاتور از سایر گازها نیز تغذیه
میگردد.اين نیروی مکانیکی تولید شدهتوسط کوپلينگ به قسمت ژنراتور انتقال مي يابد و نهايتاً اين انرژي مکانیکی با درصد
اتلاف به انرژي الکتريکي تبديل مي شود. پروسه اتصال
موتور مکانيکي به ژنراتور و همچنين ساختن و فراهم آوردن تجهيزات جانبي به منظور فعاليت اين وسيله
( موتور ژنراتور ) کوپله کاري ناميده مي شود ، شرکت
پارسیان دیزل توانایی عرضه کوپله های فابریک از جمله کامینز پاور انگلستان والیتک پاور را دارست و
همچنین امکان ارائه پکیج های انحصاری خودرا با بالاترین
کیفیت بر اساس دانش و تجربه فنی خود را دارد .

Select Layout :