خانه کوپله دیزل ژنراتور
 

کوپله دیزل ژنراتور کوپله دیزل ژنراتور

پکیج نمودن ( کوپله ) به معناي اتصال دیزل و ژنراتور در یک راستا با شرایط هم ترازی به یکدیگر مي باشد که يکي محرک و ديگري متحرک است. قسمت محرک موتور
مکانيکي و قسمت متحرک آلترناتور( ژنراتور)مي باشد. سوخت مورد استفاده در موتور مکانيکي در کوپله های دیزلی از طریق گازوئیل تغذیه میگردد . 
اين نیروی
مکانیکی تولید شدهتوسط کوپلينگ به قسمت ژنراتور انتقال مي يابد و نهايتاً اين انرژي مکانیکی با درصد اتلاف به انرژي الکتريکي تبديل مي شود. پروسه اتصال
موتور مکانيکي
 به ژنراتور و همچنين ساختن و فراهم آوردن تجهيزات جانبي به منظور فعاليت اين وسيله ( موتور ژنراتور ) کوپله کاري ناميده مي شود ، شرکت
پارسیان دیزل توانایی عرضه کوپله های فابریک از جمله کامینز پاور انگلستان والیتک پاور را دارست و همچنین امکان ارائه پکیج های انحصاری خودرا با بالاترین
کیفیت بر اساس دانش و تجربه فنی خود را دارد .

 

Select Layout :