موتور کامینز X1.3-G2

Applications

کامنیز

توان دیزل کامنیز : 11kVA
شکل قرار گیری سیلندرها چهار سیلندر خطی
سرعت چرخش ميل لنگ 1500rpm

کلمات کلیدی

دیزل