مقالات

دستگاه های دیزل ژنراتور در ابتدا و در ساختار کلی خود از دو قسمت دیزل و ژنراتور تشکیل میشوند که با کوپله کردن آنها به یکدیگر متصل میشوند .
با توجه به تصویر فوق اعضا دیزل ژنراتور عبارتند از :
1: ...
دیزل ژنراتور ترکیبی از موتور دیزل و ژنراتور (غالباً آلترناتور) است که برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتور دیزل به عنوان مولد نیروی مکانیکی ، سوخت گازوئیلی را به نیروی دورانی ...