دیزل ژنراتور چیست ؟

دیزل ژنراتور ترکیبی از موتور دیزل و ژنراتور (غالباً آلترناتور) است که برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتور دیزل به عنوان مولد نیروی مکانیکی ، سوخت گازوئیلی را به نیروی دورانی تبدیل کرده و این نیروی دورانی را به ژنراتور (آلترناتور) میدهد و ژنراتور نیز این نیروی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .توان مکانیکی تولید شده توسط موتور می تواند میزان انرژی الکتریکی خروجی ژنراتور را مشخص کند . دیزل ژنراتور ها به 3 دسته از نظر سوخت تقسیم میشوند :

1: گازوئیل سوز

2: گاز سوز

3 : دوگانه سوز

 

 

نویسنده : سپهر روستایی